ဒီေန႔ ေဘဘီေလးနဲ႔ ေစ်းဝယ္!
သူစားဖို႔ေရာ ေနမေကာင္းတဲ့ ေဖေဖစားဖို႔ေရာ ကိုကို႔တြက္ေရာ မီးေလးကိုယ္တိုင္ ဝယ္တာလို႔😁
ေနာင္တခ်ိန္ဆို သားအမိ တူတူ တတဲြတဲြလုပ္လ္ို႔ရၿပီ!